9.9

Fizinių asmenų bankrotas – sudėtingas, teisinių žinių ir laiko reikalaujantis procesas. Jo metu siekiama atkurti fizinio asmens mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą ir siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros.

Fizinio asmens bankroto procesą gali inicijuoti tik pats asmuo. Bankroto byla gali būti keliama toje valstybėje, kurioje yra skolininko pagrindinių ekonominių interesų centras (nepriklausomai nuo pilietybės). Fizinių asmenų bankrotas vykdomas teismo tvarka. Pareiškimas iškelti bankroto bylą yra teikiamas vietovės, kurioje yra asmens gyvenamoji vieta, apylinkės teismui.

Siekiant inicijuoti bankroto procedūras, asmuo privalo būti nemokus (t. y. negebėti įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių terminai jau yra suėję) ir viršyti įstatymuose numatytą minimalią pradelstų mokėjimų sumą. Lietuvoje asmuo gali kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kai pradelstų mokėjimų suma viršija 25 MMA (minimalias mėnesines algas), t.y. 9.500 Eur. Latvijoje ši minimali suma – 5.000 Eur. Jungtinėje Karalystėje suma, nuo kurios asmuo yra pripažįstamas nemokiu, ir gali siekti fizinių asmenų bankroto, nėra nustatyta.

Teismas atsisako kelti bankroto bylą, jeigu asmuo tapo nemokus:

  • Dėl sudarytų nesąžiningų sandorių, pažeidžiančių kreditorių interesus (vertinamas trejų metų laikotarpis);
  • Dėl žalingų įpročių (piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotinėmis medžiagomis, azartiniais lošimais ir kt.);
  • Buvo baustas už tam tikrus nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus ir jo teistumas nėra išnykęs;
  • Jeigu yra iškelta neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla;
  • Jeigu nuo fizinio asmens bankroto proceso pabaigos/ nutraukimo nepraėjo 10 metų (Lietuva, Latvija);
  • Jeigu yra priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl vengimo mokėti mokesčius (Latvija, vertinamas 5 metų laikotarpis);

Fizinių asmenų bankroto procese nėra nurašomos šios skolos:

  • Alimentai (piniginės lėšos vaikui išlaikyti);
  • Žalos atlyginimas kilęs dėl suluošinimo, kitokio sveikatos sutrikdymo ar asmens mirties;
  • Baudos, paskirtos už padarytus administracinės teisės pažeidimus ar nusikalstamas veikas.

Fizinių asmenų bankroto procese yra realizuojamas visas* bankrutuojančio asmens turimas turtas (nekilnojamas ir kilnojamas (pavyzdžiui, automobiliai, ginklai, įmonių akcijos, kiti vertybiniai popieriai ir kt.) turtas). Rekomenduojame atsakingai paskaičiuoti, ar pradelstos skolos yra pakankamai didelės, ar tikrai verta siekti fizinių asmenų bankroto? Galbūt yra kitų būdų atsiskaityti su kreditoriais ir išsaugoti turtą?

*Įsigaliojo Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo pakeitimai, numatantys galimybę išsaugoti vienintelį gyvenamąjį būstą.

Fizinių asmenų bankroto procedūros veikia ir kaip drausminamosios priemonės prasiskolinusiems asmenims. Bankrutuojantis asmuo įpareigojamas oficialiai dirbti, gauti oficialias pajamas, ieškoti geriau apmokamo darbo ir būti aktyviu mokesčių mokėtoju. Tokiu būdu asmeniui neleidžiama pasislėpti nuo kreditorių ir antstolių, neleidžiama pasitraukti į „šešėlį“ (kai dirbama neoficialiai, gaunamos pajamos slepiamos, turtas registruojamas kitų asmenų vardu). Bankrutuojantis asmuo netampa valstybės išlaikytiniu, gyvenančiu iš socialinių išmokų, todėl taupomos ir valstybės išlaidos socialinėms reikmėms. Tikėtina, kad vis palankiau vertinant fizinių asmenų bankrotą, liberalizavus bankroto procedūras Lietuvoje, būtų sprendžiama ir emigracijos į užsienio šalis problema.

Stebima tendencija, kad dėl palankesnių fizinių asmenų bankroto įstatymų kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, kasmet vis daugiau lietuvių siekia bankrutuoti užsienyje.

 

 

Pirmyn“Bankrotas gyvenantiems užsienyje”   Strelyte ties video. Desine

Sužinok, kur geriausia bankrutuoti: