Fiziniu asmenu bankrotas. procesas

Iškėlus bankroto bylą, anststoliai privalo sustabdyti vykdomąsias bylas ir nutraukti priverstinį skolų išieškojimą.

Bankroto procese asmuo privalo vykdyti ekonominę veiklą ir gauti pajamas.

Esminis niuansas – į bankroto procesą privaloma įtraukti visus kreditorius. Neįtraukus bent vieno kreditoriaus, pasibaigus fizinių asmenų bankroto procedūroms, likę įsipareigojimai (skolos) šiam kreditoriui nebus nurašyti. Todėl, baigus procedūras, antstoliai vėl galės pradėti priverstinį skolos išieškojimo procesą šio kreditoriaus naudai.

 

Strelyte ties video. KairėAtgal : “Bankrotas Jungtinėje Karalystėje”

Fizinių asmenų bankroto proceso eiga:

  • Pareiga, prieš kreipiantis į teismą dėl bankroto procesų inicijavimo, raštu informuoti visus kreditorius (šis reikalavimas taikomas tik Lietuvoje);
  • Kreipimasis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo;
  • Bankroto bylos nagrinėjimas teisme (žodinis procesas);
  • Teismo nutartis iškelti/ atsisakyti iškelti bankroto bylą (Latvijoje ir Jungtinėje Karalystėje kreditoriai informuojami įsigaliojus ir esant jau neskundžiamam teismo sprendimui dėl bankroto bylos iškėlimo);
  • Paskiriamas bankroto administratorius;
  • Bankrutuojančio asmens turto pardavimas;
  • Sudaromas ir tvirtinamas Kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planas;
  • Mokumo atkūrimo plano vykdymas;
  • Sėkmingai įvykdžius Mokumo atkūrimo planą, asmuo pripažįstamas bankrutavusiu ir visas skolų likutis yra nurašomas (išskyrus įstatymuose numatytas išimtis).

Išsamesnę informaciją apie fizinių asmenų bankroto procesą teikiame konsultacijos metu.

Pirmyn : “Teisės aktai” Strelyte ties video. Desine

Sužinok, kur geriausia bankrutuoti: