Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip sužinoti, kam ir kiek esu skolingas?

Kreditorius bei skolų dydį galite sužinoti VMI, Sodros, Lietuvos Banko, antstolių („Mano vykdomosios bylos“) informacinėse sistemose, prisijungus per Elektroninės valdžios vartus, taip pat www.creditinfo.lt (informacija gali būti ne visa, kadangi „Creditinfo Lietuva“ talpina informaciją apie kreditorius, kurie patys savanoriškai ir neprivalomai pateikė informaciją apie mokėjimų vėlavimą).

Jeigu kreditoriai nesikreipė į jokias oficialias institucijas, Jūsų finansiniai įsipareigojimai gali ir neatsispindėti šiose minėtose sistemose.

Kokios skolos nėra panaikinamos bankroto procese?

Bankroto procese nėra nurašomos skolos, susidariusios už neteiktą vaikų išlaikymą (alimentai), administracinės baudos bei žalos atlyginimas (dėl sveikatos sutrikdymo ar gyvybės atėmimo ir kitos sumos kilusios iš nusikalstamos veikos).

Nuo kokios skolų sumos rekomenduojate bankrutuoti? Mano skolų dydis šiuo metu 12.000 Eur.

Minimali pradelstų skolų suma turi atitikti įstatyme numatytą minimumą – 25 MMA, t.y. 9500 eur. Latvijoje bankrutuoti rekomenduojame, jei skolų likutis, pardavus turtą yra apie 15.000 Eur. Tokiu atveju tai bus ekonomiškai pagrįstas sprendimas.

Gyvenu Klaipėdoje ir ieškau advokato, nes noriu keltis asmens bankroto bylą. Ar byla bus Vilniuje ar Klaipėdoje?

Pareiškimas iškelti bankroto bylą yra pateikiamas vietovės, kurioje yra bankroto siekiančio asmens gyvenamoji vieta, apylinkės teismui. Jūsų atveju, fizinio asmens bankroto byla bus keliama bei nagrinėjama Klaipėdoje. Teisines paslaugas teikiame visoje Lietuvos bei užsienyje gyvenantiems asmenims. Dėl detalesnės konsultacijos prašome kreiptis bendruoju mūsų telefonu.

Jei bankrutuosiu aš, ar bus panaikintas įsiskolinimas ir mano vyrui?

Ne, jeigu skolos solidarios, Jums bankrutavus, vyro skolos automatiškai nepasinaikins. Tokiu atveju, reikėtų inicijuoti šeimos bankroto bylą.

Lietuvoje nutraukė bankroto bylą dėl sudaryto namo dovanojimo sandorio. Ar galiu bankroto bylą keltis Latvijoje?

Atkreipiame dėmesį, jog Latvijoje taip pat yra vertinamas 3 metų laikotarpis (iki kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo), t.y. vertinama ar asmuo nesudarė sandorių, galimai pažeidžiančių kreditorių interesus. Kaip elgtis šioje situacijoje Jums patars mūsų konsultantai asmeninės konsultacijos metu.

Ar antstoliai toliau vykdys nuskaitymus nuo mano atlyginimo, jeigu bus iškelta bankroto byla?

Iškėlus bankroto bylą Lietuvoje ar Latvijoje, antstoliai privalo sustabdyti visas vykdomąsias bylas ir nutraukti priverstinio išieškojimo veiksmus.

Jeigu turiu turto Lietuvoje, ar galėsiu bankrutuoti Latvijoje?

Turto buvimo vieta, skolų susidarymo vieta bei bankrutuojančiojo asmens pilietybė nėra pagrindas atsisakyti iškelti bankroto bylą Latvijoje. Taip, net ir turint turto Lietuvoje, Jūs galite bankrutuoti Latvijoje.

Jeigu mano skolos Lietuvoje ir Vokietijoje, ar aš galiu bankroto procedūras inicijuoti Latvijoje?

Taip, perkėlus ekonominių interesų centrą į Latviją, bankroto procese bus nurašomos skolos, susidarę Lietuvoje ar kitose Europos Sąjungos šalyse.

Ar galiu bankrutuoti, jeigu esu bedarbis?

Bankrutuojantis asmuo privalo vykdyti ekonominę veiklą ir dėti visas pastangas: siekti gerinti savo finansinę situaciją ir atsiskaityti su savo kreditoriais. Jeigu piktybiškai, be jokių rimtų ir objektyvių priežasčių, nedirbate, yra tikimybė, kad teismas bankroto bylos Lietuvoje neiškels.

Mano vyras turi daug skolų, ar aš galiu kreiptis dėl bylos iškėlimo savo vyrui?

Fizinio asmens bankroto procesą gali inicijuoti tik pats fizinis asmuo.

Ar yra nurašomos skolos, kilusios iš baudžiamųjų bylų?

Skolos kilę iš nusikalstamos veikos nėra nurašomos (baudos, žalos atlyginimas). Rekomenduojame kreiptis dėl asmeninės detalios konsultacijos, kadangi Lietuvoje ir Latvijoje yra tam tikrų skirtumų.

Ar Lietuvoje bus pripažįstamas Anglijos ar Latvijos teismo sprendimas dėl asmens bankroto?

Taip, Europos Sąjungos valstybėje narėje priimtas sprendimas bankroto byloje yra automatiškai pripažįstamas Lietuvoje. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. spalio 3 d. Nutartimi išaiškino, kad vadovaujantis 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr.1346/2000 dėl bankroto bylų, bet kuris sprendimas iškelti bankroto bylą, kurį pagal savo jurisdikciją priima ES valstybės narės teismas, pripažįstamas visose kitose ES valstybėse nuo to momento, kai sprendimas įsiteisėja bankroto bylą iškėlusioje valstybėje.

Koks bankroto administratoriaus vaidmuo bankrote?

Bankroto administratorius administruoja bankroto procesą, disponuoja bankrutuojančio fizinio asmens turtu ir depozitinės sąskaitos lėšomis, tvarko asmens gautų lėšų ir jų naudojimo apskaitą, šaukia kreditorių susirinkimus, rengia plano vykdymo ataskaitas, atstovauja bankrutuojančio asmens interesus bei kita.

Ar gali bankroto administratorius prašyti atlygio už laikotarpį iki plano patvirtinimo ir vykdymo pradžios?

Taip, kadangi iki Mokumo atkūrimo plano patvirtinimo bei vykdymo pradžios, bankroto administratorius atlieka tam tikrus veiksmus asmens bankroto byloje. Pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo 4str. 7 d., prieš teismui priimant nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, bankroto administratorius teismui pateikia lėšų sumos, reikalingos bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos, pagrindimą.

Kaip nustatomos įmokos kreditoriams, rengiant Mokumo atkūrimo planą?

Bankrutuojantis asmuo kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo pateikia būtinųjų išlaidų bei galimų mokėjimų kreditoriams paskaičiavimus. Lietuvoje Teismas atsižvelgdamas į bankrutuojančiojo pajamas nustato mėnesinių mokėjimų kreditoriams dydį bei mėnesinį atlygį bankroto administratoriui, Mokumo atkūrimo plano vykdymo laikotarpiui. Kreditorius turi tenkinti galima mokėti mėnesinė suma. Viena iš priežasčių, kodėl dažnai Lietuvoje nėra patvirtinami Mokumo atkūrimo planai – kreditorių netenkina būsimų įmokų dydis vykdant planą.

Atsirado dar vienas kreditorius, kurį buvau visai pamiršęs. Ką daryti? Ar skola šiam kreditoriui nusirašys? Iki plano pilno įvykdymo liko keli mėnesiai.

Deja, į procesą neįtraukus visų kreditorių ir jų tinkamai neinformavus, skola šiam kreditoriui nebus nurašyta pabaigus visas procedūras.

Lietuvoje niekaip nepatvirtina Mokumo atkūrimo plano. Procesai tęsiasi dvejus metus. Ką daryti?

Yra galimybė pradėti procesus Latvijos Respublikoje.

Ar galėsiu tuoktis, jeigu pradėsiu bankroto procedūras Latvijoje?

Taip, galėsite tuoktis. Rekomenduojame palaukti, kol bus teisme patvirtintas Mokumo atkūrimo planas.

Ar pats galiu pasirinkti bankroto administratorių bankroto procese?

Lietuvoje yra galimybė teismui pasiūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą; kandidatūros nepasiūlius, bankroto administratorių paskiria teismas. Latvijoje bankroto byloje teismas automatiškai priskiria bankroto administratorių.

Kokiais atvejais yra nutraukiamos bankroto bylos?

Bankroto byla gali būti nutraukta, jeigu teismas nepatvirtina Mokumo atkūrimo plano, bankrutuojantis asmuo nevykdo ar netinkamai vykdo teismo patvirtintą planą, taip pat jeigu paaiškėja, kad bankroto procese buvo nuslėpta bylai reikšminga informacija (pvz., asmuo buvo teistas už nusikalstamas veikas, numatytas įstatyme, ir teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl šios priežasties jis tapo nemokus ir kita). Dėl detalesnės informacijos, kviečiame pasikonsultuoti su mūsų specialistais.

Ar Lietuvoje bankrotas trunka 5 metus? Girdėjau apie įstatymo pakeitimo projektą? Kada įsigalios pakeitimai?

2016.01.01 įsigaliojus Fizinių asmenų bankroto įstatymo pakeitimams, bankroto proceso trukmė yra sutrumpinta iki 3 metų. Šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Mokumo atkūrimo plano patvirtinimo teisme.

Vykdau planą Lietuvoje. Norėjau paklausti, ar man galios sutrumpintas įstatymo pakeitime numatytas 3 metų terminas?

Jeigu bankroto procedūros pradėtos iki Įstatymo pakeitimo (Iškelta byla, patvirtintas Mokumo atkūrimo planas), Jums bankroto proceso trukmė – 5 metai. (Galioja bendroji taisyklė – įstatymas atgal negalioja). Išskyrus tuos atvejus, jei Mokumo atkūrimo planas buvo sudarytas trumpesniam laikotarpiui.

Kokiais atvejais galima išsaugoti vienintelį gyvenamąjį būstą?

Vienintelį gyvenamąjį būstą galima išsaugoti tik tokiu atveju, jeigu sudaromas susitarimas su hipotekos kreditoriumi nepažeis kitų kreditorių interesų, taip pat jeigu kredito likutis yra mažesnis nei nekilnojamojo turto vertė

Ar po bankroto galėsiu gyventi normalų gyvenimą?

Taip, po bankroto galėsite gyventi pilnavertį gyvenimą. Fizinių asmenų bankroto įstatymuose yra numatyta galimybė bankrutuoti daugiau nei vieną kartą gyvenime (pvz., Lietuvoje kas 10 metų). Kaip rodo praktika, finansinės įstaigos, vertindamos asmens kredito istoriją, pagrindinį dėmesį atkreipia į paskutinius dvejus metus. Be abejo, gali būti tam tikrų nepatogumų, pvz. didesnės teikiamų kreditų palūkanos.

Jūsų klausimas

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų elektroninio pašto adresas (būtina)

Jūsų telefono numeris (būtina)

Jūsų klausimas