Lietuvoje trumpėja fizinių asmenų bankroto laikotarpis

  Lietuvoje trumpėja fizinių asmenų bankroto laikotarpis

  2016.01.08

  Nuo 2016 metų sausio 1 dienos įsigaliojo Fizinių asmenų bankroto įstatymo pakeitimai, iš kurių esminis – trumpinti bankroto procesą nuo 5 iki 3 metų.

  Fizinių asmenų bankroto įstatymas (toliau – FABĮ) sukuria sąlygas sąžiningiems, tačiau beviltiškų skolų turintiems lietuviams bankrutuoti ir atkurti savo mokumą. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenimis, nuo 2013 metų kovo 1 d., kuomet Lietuvoje buvo priimtas FABĮ, šią galimybę pasinaudojo apie 900 asmenų, tačiau visiškai baigti tik 17 bankroto procesai.

  Pasak „Radušys ir partneriai“ – fizinių asmenų bankroto užsienyje ir Lietuvoje konsultanto Algirdo Radušio, iki įstatymo pakeitimo, fizinio asmens bankroto procesas Lietuvoje vyko iki 5 metų, nepriklausomai nuo skolų kreditoriams dydžio. Tačiau apie 95 procentai visų teismo patvirtintų mokumo atkūrimo planų sudaryti maksimaliam – 5 metų laikotarpiui.

  “Reikia pasidžiaugti, kad Lietuva reagavo į Europos Komisijos rekomendacijas ir artimiausių kaimynų – Lenkijos bei Latvijos pavyzdžiu sumažino fizinio asmens bankroto terminą iki 3 metų. Sutrumpėjus procedūroms,  beviltiškai prasiskolinę asmenys galės greičiau atkurti savo mokumą ir grįžti į aktyvų ekonominį gyvenimą. Tai naudinga visiems”, – teigia Algirdas Radušys.

  Kitas svarbus punktas – įstatymo pakeitimas įtvirtina galimybę išsaugoti nekilnojamąjį turtą, kuris yra vienintelis būstas ir būtinas fizinio asmens ir jo išlaikomų asmenų poreikiams tenkinti.

  „Jeigu mėnesiniai mokėjimai už būstą hipotekos kreditoriui yra mažesni nei galimos nuomos išlaidos pardavus įkeistą būstą, nauji įstatymo pakeitimai suteikia galimybę neparduoti jo”, – teigia A. Radušys.

  Įstatymo projektas nustato fiziniams asmenims teisę prisiimti naujus skolinius įsipareigojimus individualiai veiklai vykdyti, kad tai sudarytų galimybę užtikrinti verslo veiklos tęstinumą ir didesne apimtimi tenkinti kreditorių reikalavimus.

  Pasak pašnekovo, nuo šiol kreditoriai, tvirtindami fizinio asmens mokumo atkūrimo planą, balsuos grupėse, o tai leis geriau apginti kiekvienos kreditorių grupės interesus. Taip pat įstatyme patikslintos nuostatos, susijusios su asmens galbūt nesąžiningais veiksmais iki bankroto. Taip bus išvengta skirtingos įstatymo taikymo praktikos, teisminių ginčų, nes bus aiškiau apibrėžti fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir nutraukimo pagrindai.

  „Apibendrinus, FABĮ pakeitimai suteiks palankesnes sąlygas siekiantiems bankrutuoti Lietuvoje. Vis dėlto, nereikėtų nustebti, jei lietuviai, kaip ir iki šiol, bankrutuoti vistiek važiuos į kitas valstybes – pirmiausia Latviją, ar Jungtinę Karalystę“, – tegia A. Radušys

  Pasak pašnekovo, tam įtakos turi objektyvūs veiksniai – lyginant Lietuvos, Latvijos ir Jungtinės Karalystės fizinių asmenų bankroto įstatymus – užsienyje bankroto byla iškeliama be kreditorių žinios, o toks teismo sprendimas yra neskundžiamas ir įsiteisėja iš karto. Apie bankroto bylą kreditorius informuoja jau paskirtas bankroto administratorius, o kreditoriams belieka tik sutikslinti reikalavimo sumas. Iškėlus bankroto bylą Latvijoje ir Jungtinėje Karalystėje, nereikia šaukti kreditorių susirinkimų, kadangi visus klausimus jau yra išsprendęs įstatymas.

  „Lietuvoje dažnai yra atsisakoma kelti bankroto bylą arba tvirtinti mokumo atkūrimo planą dėl pakankamai keistų ir nesuprantamų priežasčių. Todėl užsienyje bankrutuoja ne tik lietuviai, kuriems Lietuvoje nebuvo iškeltos bylos, tačiau ir tie, kurie nori greitesnio proceso ir siekia išsaugoti konfidencialumą. Be to, užsienyje teismai nagrinėdami bankroto bylas, taip detaliai nenarplioja bankrutuojančio asmens gyvenimo aplinkybių“, – tegia A. Radušys.

  Ne mažiau svarbu tai, kad Latvijoje bankrutuoti galima per vienerius metus, kai skolos neviršyja 30 000 Eur (Jei skolos yra nuo 30.001 Eur iki 150.000 Eur – 2 metus, jei skoliniai įsipareigojimai viršija 150.000 Eur. bankrotas užtrunka trejus metus). Jungtinėje Karalystėje, nepriklausomai nuo skolų sumos, bankrotas visuomet truks vienerius metus.

  Tuo tarpu Lietuvoje, nuo 2016 metų sausio 1 dienos, siekti fizinio asmens bankroto galima, jeigu pradelsti mokėjimai viršija 8 750 Eur sumą. Naujas įstatymo pakeitimas numato, kad nepriklausomai ar fizinis asmuo skolingas 8 750 Eur, ar milijoną, bankroto procesas visada truks 3 metus.