Teismui priėmus sprendimą iškelti bankroto bylą fiziniam asmeniui, jam paskiriamas bankroto administratorius. Viena svarbiausių jo pareigų – administruoti ir prižiūrėti bankroto bylos procesą.

Fizinių asmenų bankroto procese bankroto administratorių gali siūlyti pats fizinis asmuo. Nors toks siūlymas nėra įpareigojimas teismui, tačiau mūsų praktika rodo, teismas patvirtina siūlomą kandidatūrą. Dažniausiai tais atvejais, kai kandidatūrą į bankroto administratorius pasiūlo tik viena šalis (fizinis asmuo). Todėl savo klientams rekomenduojame pasinaudoti šia galimybe bei teikti kandidatūras iš patyrusių administratorių, su kuriais esame bendradarbiavę ne vienoje byloje, sąrašo.

Bankroto administratorius – fizinis arba juridinis asmuo
Remiantis LR fizinių asmenų bankroto įstatymu, bankroto administratoriumi gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, nustatyta tvarka turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo ar įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas. Bankroto administratorių sąrašą skelbia Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie LR Finansų ministerijos.