Po referendumo dėl JK išstojimo iš ES bendrijos, fizinių asmenų bankroto paslaugas šioje šalyje mes stabdome. 

Jungtinėje Karalystėje fizinių asmenų bankroto įstatymas priimtas dar 1980 metais ir garsėja kaip vienas liberaliausių visoje Europos Sąjungoje.

Per metus Jungtinėje Karalystėje bankroto siekia apie 100 000 asmenų, kurių tam tikra dalis – Lietuvos piliečiai. Šioje šalyje bankrotas suvokiamas kaip natūralus socialinis – ekonominis procesas.

Konfidencialumo aspektas: nėra tikslaus skaičiaus kiek Jungtinėje Karalystėje bankrutavo lietuvių. Tik žiniasklaidoje vis dažnau pasigirsta ten bankrutavusių lietuvių sėkmės istorijų.

FAB UK

 

 

Strelyte ties video. KairėAtgal : “Bankrotas Latvijoje

Fizinių asmenų bankroto bruožai Jungtinėje Karalystėje:

  • Jungtinėje Karalystėje nėra nustatytos minimalios įsiskolinimo sumos;
  • Bankroto procesas trunka 1 metus;
  • Prieš inicijuojant bankroto procedūras, privaloma perkelti ekonominių interesų centrą į šią valstybę;
  • Yra privalomas žodinis bankroto bylos nagrinėjimas (15 min. interviu su teisėju);
  • Kreditoriai apie iškeltą bankroto bylą yra informuojami po teismo sprendimo dėl bylos iškėlimo įsiteisėjimo;
  • Esant nedidelėms bankrutuojančio asmens pajamoms, kai jų pakanka tik būtiniesiems poreikiams tenkinti (maistui, būstui, mokesčiams, drabužiams, transportui), teismas gali nenustatyti mėnesinių mokėjimų kreditoriams, siekiant bent iš dalies padengti skolinius sįsipareigojimus. Tokiu atveju, praėjus 1 metų laikotarpiui, asmuo pripažįstams bankrutavusiu, ir skolos yra nurašomos;
  • Įrašas asmens kredito istorijoje saugomas 6 metus.

 

Pirmyn : “Bankroto procesas”  Strelyte ties video. Desine

Sužinok, kur geriausia bankrutuoti: